UZMAN KLİNİK PSİKOLOG SENA DURUK

SIKÇA SORULAN SORULAR

PSİKOLOJİDE SIK SORULAN SORULAR

Üniversitelerin 4 yıllık Psikoloji bölümünde lisans öğrenimini tamamlayan kişiler psikolog ünvanını alır. Psikoloji eğitimleri boyunca insanların davranışlarını, zihinsel süreçlerini ve duygusal durumlarını anlama ve değerlendirmeye yönelik bilimsel bir eğitim alırlar.

4 yıllık lisans eğitimini tamamlayan psikologlar, psikolojinin alt dallarından birinde yüksek lisans yaparak çalışmak istedikleri esas alanda uzmanlıklarını alırlar. Klinik Psikoloji de bu alt dallardan biridir ve 2 yıllık Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını tamamlayan psikologlar Klinik Psikolog ünvanını alır.

Birçok insan tarafından da bilindiği üzere en genel fark psikiyatristler tedavi sürecinde ilaç yazabilir, psikologlar ise eğitimlerini tamamladıkları terapi teknikleri ile psikoterapi süreci yürüterek ilaçsız tedavi uygularlar. Bunun temelinde yatan sebep psikiyatristler Tıp Fakültesi mezunu olup, psikiyatri alanında uzmanlıklarını tamamlamış olan doktorlardır. Psikiyatristler ve psikologlar çalışma teknikleri açısından birçok hastalıkta birbirlerini tamamlayıcı ve destekleyici bir uyum içerisinde çalışırlar.

Klinik Psikologların ya da psikiyatristlerin gerekli eğitimi aldıktan sonra bireyin kendini tanıması, anlaması, anlamlandırması ve sorunları çözmesine yönelik uyguladıkları konuşma ve işbirliği sürecine psikoterapi denir. Psikoterapi, danışan-terapist arasında etik kurallara göre şekillenen güvene dayalı terapötik ve tedavi edici bir ilişki ile çerçevelendirilir. Bu yüzden de arkadaşlarla, sevilen bir tanıdıkla veya aile ile yapılan sohbetlerden tamamen farklıdır. Psikoterapi sürecinde bireyin beklentisi sadece iyi hissetmek, onaylanmak, motive edilmek ya da terapistin çözüm yolunu söyleyerek onu yönlendirmesi olabilir. Ancak süreç bu şekilde ve sadece iyi hissettirmeye yönelik işlememektedir. Bazen bireyin kendi cevaplarını bulması ve kendini tanıması, anlaması için gerekli olan negatif duygularıyla da çalışmaktır.

Psikoterapi seansları 50 dakika sürmekte ve genel olarak haftada bir yapılmaktadır. Seans sıklığı terapist ve danışanın ortak kararına göre düzenlenmektedir. Psikoterapinin süresi danışanın terapi odasına getirdiği konulara ve uygulanılan tekniğe göre değişiklik göstermektedir. Sürecin sağlıklı ve verimli ilerlemesi açısından danışanın terapiye devamlılığı, seans kaçırmaması ve seans saatlerine zamanında gelmesi esastır.