Uzman Klinik Psikolog Sena Duruk

Çalışma Alanları

Bireysel Terapi

En genel tanımıyla danışan ve terapist arasında birebir olarak ilerleyen, etik kurallara uygun bir şekilde terapist ve danışan arasında güvene dayalı terapötik bir ilişkiyle çerçevelendirilen psikoterapi sürecine Bireysel Terapi denir.

Bireysel terapi geniş bir konu yelpazesine sahiptir ve danışan kendi istediği konuları terapi odasına taşımakta özgürdür. Özgüven sorunları, bağlanma problemleri, değişen yaşam koşulları, günlük hayatta strese sebep olabilecek risk faktörleri, kaygı bozuklukları, yalnızlık, kendini tanıma, panik bozukluklar, travmatik yaşantılar, iletişim problemleri, kayıp/yas, değişen iş/çevre koşulları, karmaşık duygular, öfke problemleri, güven problemleri gibi sıralanabilecek pek çok konuyu kapsar. Bu tip konular bireye kendini çıkmaza düşmüş gibi hissettirebilir, hayatındaki işlevselliğini sekteye uğratabilir hatta tüm hayat düzenini bozabilir. Veya uzundur bu zorluklarla yaşıyor olmak artık bireyi yormuş ve yıpratmış olabilir. Bu gibi dönemlerde insan hayatında psikoterapi çok büyük rol oynar.

Bu ve benzeri konuları konuşmak, içinde bulundukları durumu anlamak, anlamlandırmak, çözmek, kendini keşfetmek ve tanımak için bireysel terapi ve psikoterapi uygulanır.

Çift - Eş Terapisi

Çift-Eş terapisi hem bireyler hem de çiftler için ilişkisel problemleri çözmek, çatıştıkları noktalarda uzlaşabilmek, duygusal farklılıklarının yarattığı içsel süreçleri anlamak, anlamlandırmak ve iyileştirmek için yürütülen terapilerdir. Her çiftin ilişki dinamiği kendine özgüdür, bu sebeple her süreç kendi özgü dinamiğine odaklanarak şekillenir. Bu terapi süreci sadece çift çıkmaza girdiği zaman değil, çıkmaza girmemek ve yaşanabilecek olası ilişkisel sorunlardan korunmak için de başlatılabilir. Çiftlere birbirlerini gerçekten dinlemek ve anlamak için suçlamaktan uzak bir alan sağlar.

Çiftler arasında sıklıkla karşılaşılan sorunlar; küçük tartışmaların süreklilik kazanması, iletişim problemleri, uyumsuzluk, cinsel problemler, güven sorunları ve aldatma şeklinde sıralanabilir.

Bazen ilişkide sorunlar olduğunu kabul etmek ve çift-eş terapisine gitmeye karar vermek ilişkiniz için büyük ve zorlayıcı bir adım olabilir. Kafa karıştırıcı gelebilir. Yaygın olarak karşılaştığımız kaygı ise terapistin eşlerden birinin tarafını destekleyeceği yönündedir. Terapideki esas nokta çifte tarafsız ve yargılamasız bir iletişim kanalı oluşturarak ilişkilerinde tıkanan noktalarda akış sağlamak olduğu için yanlı bir tutum sergilenmesi gibi bir tehlike söz konusu değildir.

Her ilişki biricik ve kendine özel olduğundan terapinin süresi ve sıklığı bu dinamiğe bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Cinsel Terapi

Cinsel Terapi

Çift arasındaki mevcut cinsel problemi çözmek amacı ile cinsel sorunlar hakkında özel eğitim almış terapistler tarafından yürütülen konuşma terapisinden oluşan sürece cinsel terapi denmektedir.

Cinsel sorunlar kişi ayırt etmeksizin çeşitli nedenlerle yaşanabilir. Problemin kökenine inildiğinde biyolojik sebepler kadar psikolojik, kültürel hatta ilişkisel sebeplerle de karşılaşılabilir. Terapi sürecinin gidişatı bireylerin terapiye olan inançlarından ve isteklerinden etkilenir ve terapi süresi buna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kadınlarda en sık vajinismus görülmekle birlikte cinsel uyarılma bozukluğuna, orgazm bozukluğuna ve ağrılı cinsel ilişkiye rastlamak mümkündür. Erkeklerde ise görülme sıklığında ilk sıralarda erken boşalma ve ereksiyon problemleri görülmesinin yanı sıra orgazm bozukluğuna da rastlanır. Çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak hem kadınlarda hem de erkeklerde cinsel istek bozukluklarıyla karşılaşılabilir.

Psikolojik sebeplerle yaşanılan cinsel işlev bozukluklarına günümüzde çok sık karşılaşılmaktadır. Bu durum beraberinde sağlıksız ilişkiler, boşanmalar ve mutsuz birliktelikler getirmektedir. Çiftler bu problemleri konuşmaktan çekinmemeli, çözmek için yardım almayı mutlaka göz önünde bulundurmalıdır.

Ergen Terapisi

Ergenlik dönemi son derece karmaşık ve duygusal olarak zor bir süreçtir. Çocuk olmak ve yetişkin olmak arasında hem fiziksel, hem zihinsel hem de duygusal olarak köprü olan ve kişiyi arada sıkışıp bırakan bir dönemdir. Bunlara akran baskısı, çevrenin kıyaslayıcı yorumları ve aile ile olan iletişim zorlukları girdiği zaman gençler bu duygulanımları anlamakta ve baş etmekte güçlükleri çekebiliyor, ciddi çatışmalar yaşayabiliyor. Bu süreci daha anlamlı kılmak, yaşanılan değişimlere adaptasyon sağlamak, bireyleşen ergene sağlıklı ve tarafsız bir eşlik sağlayabilmek için psikoterapi kilit bir role sahiptir.

Büyümek beraberinde hata yapmayı, zaman zaman yanlış kararlar vermeyi, kayıpları ve ayrışmaları getirir. Tüm bunlarla baş etmek henüz ona hazır olmayan bir birey için fazla zorlayıcı ve ebeveynler için korkutucu gelebilir. Ergene sağlıklı sınırlar içerisinde hata yapabilme ve yanlış karar verebilme kanalı açmak, ergenin kendiliğinin oluşması, kendi tercihlerini yapabilmesi, sorumluluklarını alabilmesi ve özgüvenini sağlıklı geliştirmesi için, ebeveynin ise kaygılı ve korkulu durumunun huzurlu ve güvenli bir duruma geçmesi için psikoterapi çok önemlidir.

Ergenlik sürecindeki gençler görülmek ve duyulmak ister. Günlük hayatlarının dışından biriyle güvenli bir alanda konuşmak ve dinlenilmek ister, o alan bir limanmış gibi oraya sığınmak isterler. Büyümeye, bireyleşmeye, değişen bedene ve hayata adapte olmak için ihtiyaç duydukları zamanı ve alanı onlara Ergen Terapisi ile sağlayabilirsiniz.

Online Terapi

Online Terapi Teknolojik imkânlar sayesinde psikoterapi seanslarının dijital ortamda görüntülü konuşma aracılığı ile gerçekleştirilmesidir. Danışanın kendini rahat hissettiği ve yalnız olduğu sessiz bir ortamda seanslar telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden yapılır. Genellikle farklı şehirlerde veya ülkelerde olma durumlarında tercih edilen bir yöntemdir. Online Terapi’de psikoterapi süreci bireysel terapide olduğu gibi terapist ve danışan arasındaki güvene dayalı ilişki ile çerçevelendirilir ve aynı kurallar geçerlidir. Başvurunuz ve online terapiye başlamanız durumunda terapi sürecinize dair tüm bilgileriniz gizli tutulur. E-posta ya da telefon yoluyla iletişime geçerek Online Terapi randevunuzu oluşturabilirsiniz. e-posta: [email protected]